Nedostatek psychiatrických služeb pro mladé

Pražská všeobecná fakultní nemocnice otevřela stacionář pro dospívající s duševními poruchami, který reaguje na nedostatečný přísun psychiatrických a psychologických služeb.


V době současné se často setkáváme se situací, kdy není dostatečný přísun psychiatrických a psychologických služeb pro děti a mladistvé. 'Reagujeme na skutečnou potřebu, kterou v tuto chvíli pozorujeme,“ prohlásil Radek Ptáček, klinický psycholog z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN).

K dispozici je tým odborníků složený z psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů, adiktologů, zdravotních sester, výživových terapeutů a ergoterapeutů. Ti nabízejí osmitýdenní program, do kterého mohou pacienti chodit každý pracovní den od 7:30 do 15:00. Při zhoršení jejich stavu se jim poskytne pomoc i o víkendu. Pobyt je možný opakovat po roce.

V tomto stacionáři jsou k dispozici různé vybavení - dvě společenské místnosti určené pro terapie, jídelna, kuchyňka, dvě zahrady, venkovní učebna, rehabilitační pokoj, tělocvična a keramická dílna. 'Zajištění péče o dospívající s duševní poruchou by mělo proběhnout v příjemných podmínkách. Nejde o to pacienty hospitalizovat, ale nabídnout jim denní program a aktivity, které jim pomohou zvládnout běžný život,' upřesnil Ptáček.

Důležitou součástí projektu je také vzdělávání rodičů. 'Vysvětlujeme rodičům, jak by měli přistupovat k dětem. Zpracovali jsme pro ně srozumitelné a praktické materiály,' vysvětlil klinický psycholog Radek Ptáček. Děti mohou také využívat služeb pedagoga, který komunikuje se školou, zajišťuje jejich vzdělávací plány a hodnocení.

Avšak některým pacientům, jako jsou ti s mentální retardací, poruchami autistického spektra nebo ti, kteří potřebují hospitalizaci, stacionář neposkytuje služby. Pokud by uchazeč byl uživatelem návykových látek, musel by nejprve absolvovat detoxikační pobyt. 'Ale vždy pomůžeme najít vhodnou alternativu,' vysvětlila Tereza Podůvková, psycholožka a koordinátorka stacionáře. Centrum aktuálně nabízí termíny na květen.

Podle klinického psychologa Radka Ptáčka může za nárůstem duševních onemocnění u dětí stát přílišná ochrana rodičů. 'Tato generace není křehčí, spíše odlišná. Pozorujeme sníženou odolnost vůči nepříznivým situacím. Jeden z faktorů je výchova, která se stala více ochranářskou. Děti tak nejsou často vystaveny nepříjemným situacím, a proto jsou méně odolné,' řekl Ptáček.


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy