Fiala a Výborný projednají s agrárníky návrh na daňovou úlevu, protesty pokračují

Zemědělský svaz ČR jednal s premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným o změně zemědělské politiky. Navrhovaná úprava redistributivní platby nebyla schválena, ale byla navržena úprava daně z příjmu zemědělců. Svaz vyzývá k dalším změnám a snížení byrokracie. Upozorňují na problém nekalé konkurence na evropském trhu a kontroverzní "Zelenou dohodu" EU. Zemědělci připravují protestní akce.


V dnešním jednání mezi členy Zemědělského svazu ČR, premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným došlo k diskusi o požadavcích zemědělců na změnu zemědělské politiky. Přestože jednání potvrdilo podporu ze strany Ministerstva zemědělství, úprava redistributivní platby nebyla schválena v původně navrhovaném rozsahu. Namísto toho byla navržena úprava daně z příjmu zemědělců, což by mělo zlepšit postavení středně velkých zemědělských podniků.

Představitelé Zemědělského svazu vyzývají k další změně zemědělské politiky a prohloubení pružnosti ve prospěch menších a středních zemědělských podniků. Zemědělci zároveň upozorňují na neodůvodněné zvýšení byrokracie, která zasahuje do práva na podnikání a svobodu hospodářské soutěže. Kromě toho požadují zrušení předpisů týkajících se ponechání půdy ladem, což zdražuje produkci potravin a vede ke snižování konkurenceschopnosti českých zemědělců.

Jedním z dalších závažných problémů, kterým čelí český zemědělský sektor, je nekalá konkurence na evropském trhu způsobená levnějšími dovozy z třetích zemí, zejména z Ukrajiny. Zemědělci naléhavě vyzývají k úpravě bezcelní dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou a požadují zajištění rovných podmínek pro evropské výrobce potravin. Mediální pozornost také přitahuje kontroverzní 'Zelená dohoda' Evropské unie, která klade na zemědělce další zátěž.

Zemědělský svaz ČR se rozhodl nepřipojit k demonstracím plánovaným na 19. února, ale začal připravovat další protestní akce v České republice. Pokud by se situace nezlepšila, zemědělci nehodlají váhat s organizací celostátní akce. Zemědělský svaz také vyjádřil podporu evropským protestům, které jsou naplánovány na 22. února.

Je třeba důkladně sledovat jednání mezi Zemědělským svazem, vládou a Ministerstvem zemědělství, aby bylo možné posoudit dosažený pokrok a úspěch navrhovaných opatření. Současně je nezbytné zabývat se stále rostoucí byrokracií, která je tak znepokojivá pro zemědělce a jejich producenty potravin, a najít řešení, která by zajistila politiku výhodnou pro všechny zúčastněné strany.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy