Zakázka na rekonstrukci vyhořelého kostela sv. archanděla Michaela je připravená

Pražští radní schválili záměr veřejné zakázky na obnovu kostela sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských v Praze 5. Dřevěný kostelík, původně dovezený z území dnešní Ukrajiny, vyhořel v říjnu 2020. Jeho obnova je nezbytná pro zachování kulturního odkazu a umožnění jeho vyžití z liturgického hlediska. Předpokládaný termín zahájení řízení k zakázce je stanoven na březen 2024. Jakmile bude vybrán zhotovitel, stavební práce potrvají 12 měsíců.


Předpokládaná hodnota zakázky činí 44 633 978,50 Kč včetně DPH. S financováním obnovy kostela pomohli také lidé prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené hlavním městem v říjnu 2020, díky nim se podařilo vybrat 1 904 500 Kč. Hlavní město Praha touto cestou děkuje všem, kteří ve sbírce přispěli. „Jsem velmi rád, že jsme dnes odsouhlasili veřejnou zakázku na opravu kostelíka. Jedná se o důležitý symbol našeho historického přátelství s Ukrajinou. Tento projekt můžeme vnímat i jako symbol dnešní doby; z velké části zničenou stavbu jsme se zavázali obnovit do její původní podoby. Vyčlenili jsme částku přes 44 milionů korun, aby kostel mohl být opraven v souladu s památkovými požadavky. Řešíme také budoucí využití této památky. Plán je, že jej bude provozovat Muzeum hlavního města Prahy a využívat nejen k liturgickým, ale i kulturním účelům,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil. Předmětem zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci budovy roubeného kostela z 18. století zničeného požárem. Dřevěný roubený kostelík lemkovského typu byl do Kinského zahrady v Praze přenesen v roce 1929 z Medvedovců (Medvidivtsi) u Mukačeva, tedy z bývalé Podkarpatské Rusi, někdejší součásti Československa. Kostelík stál původně v nedaleké obci Velké Loučky (Velyki Ličky). Přesné datum jeho vzniku není známo, údaje dostupné v pramenech i literatuře se různí, pohybují se v rozmezí druhé poloviny 17. až druhé poloviny 18. století. První převoz kostela se uskutečnil v roce 1793, kdy byl kostelík prodán a celý přenesen do Medvedovců. Následkem požáru v roce 2020 byly konstrukční prvky věží, bání, střešní námětky a střešní krytina natolik poškozeny, že se v projektu počítá s jejich kompletní výměnou. Před demontáží byly jejich zbylé části pečlivě zaměřeny a zdokumentovány tak, aby bylo možné zhotovit jejich přesnou kopii. Konstrukce roubených stěn a ochozů byly požárem poškozeny v různé intenzitě, v jedné stěně jsou trámy ohněm nepoškozené i trámy zcela prohořelé. Při stavebních pracích bude respektováno a replikováno původní stavební řešení, a to z důvodu, že se jedná o vědeckou rekonstrukci exponátu skanzenu Národopisného muzea, která je nemovitou kulturní památkou. Po dokončení realizace bude objekt předán Muzeu hlavního města Prahy.  


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy