Vzdělávání pedagogů v zahraničí: Investice do budoucnosti naší společnosti

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty pro pedagogy a žáky středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří. Příspěvky mají podpořit profesní i osobní růst zaměstnanců škol a přinést pozitivní změny médiu. Žádosti lze podávat od 5. února do 15. března 2024 na akce v průběhu roku 2024.


Každý rok se Nadační fond Cesta ke vzdělání snaží podporovat nejen žáky, ale i pedagogy středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří v České republice. Mnozí učitelé mají potenciál a nadšení, ale potřebují neustálou podporu, aby se rozvíjeli a zlepšovali ve své profesi. Nejlepší způsob, jak dosáhnout tohoto cíle, je poskytnout jim příležitost vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím účasti na vzdělávacích pobytech v zahraničí. Tato podpora pedagogům nejen obohacuje jejich profesní život, ale také jejich osobní růst a v konečném důsledku přínáší pozitivní změny v životě našich dětí a naší společnosti.

„Již 16 let nadační fond Cesta ke vzdělání podporuje talentované studenty a pedagogy v jejich rozvoji nad rámec školních osnov. Jsem nesmírně potěšen zájmem, který o nadační fond každý rok je. Ač bych si to velmi přál, není možné vyhovět všem žádostem, ovšem jsem přesvědčen, že podporujeme opravdu smysluplné projekty, které otevírají bránu do světa našim žákům,“ říká Jiří Růžička, předseda správní rady nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O příspěvek je možné žádat v termínu od 5. února do 15. března 2024 na akce, které se uskuteční do konce roku 2024. O příspěvky mohou žádat studenti pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, dále pak také pedagogové či školy samotné. V případě nezletilých žáků může o příspěvek zažádat zákonný zástupce žáka.

Takový projekt může být přínosem pro všechny zúčastněné. Pedagogové získají neocenitelné zkušenosti a nové dovednosti, které mohou uplatnit ve své práci, zatímco studenti mají možnost poznat nové kultury a vzorové vzdělávací systémy. Příkladem mohou být výjezdy na mezinárodní konference s přednáškami renomovaných pedagogů nebo týdenní intenzivní kurzy ve vybraném oboru. Ať už je to jakkoliv, zahraniční zkušenosti mohou nabídnout lepší představu o tom, jak se naše vzdělávací systémy mohou zlepšit a přizpůsobit budoucím generacím.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy