Vodojem Flora prošel z velké části rozsáhlou rekonstrukcí

Pražská vodohospodářská společnost, a.s., (PVS) ukončila stavební práce na Vodojemu Flora a souvisejících rozvodných řadech za téměř 435 mil. Kč.


Na obnovu klíčové infrastruktury pro bezpečné a plynulé zásobování došlo po více než 100 letech.

V říjnu byly dokončeny stavební práce na pěti investičních akcích v lokalitě VDJ Flora, probíhajících od března 2019, s celkovými investičními náklady téměř 435 mil. Kč.

Kromě sanace akumulačních komor byla kompletně obnovena armaturní komora vodojemu včetně výměny všech potrubí do nerezového standardu a propojení čerpací stanice Flora s armaturní komorou. Součástí dokončených prací jsou i dvě etapy komplexní obnovy káranských přivaděčů v DN 1100 a souvisejících propojů s jinými páteřními rozvody vody.

Celková investice byla náročná zejména z pohledu výstavby ve velmi frekventované oblasti Vinohrad.

„Cílem všech bylo minimalizovat dopady jak na havarijní zásobování vody v lokalitě, tak na dopravní obslužnost území,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Plamínková.
„Uvedené investiční akce byly nezbytné pro zajištění bezpečného a plynulého zásobování pitnou vodou v dané oblasti. Těmito rozsáhlými investicemi doháníme zanedbanou obnovu posledních desítek let. V tomto případě nebyly stěny akumulačních komor obnovovány od zahájení provozu v roce 1914. Stejně tak u investičních akcí souvisejících s obnovou 22 km dlouhých Káranských řadů, které jsou v provozu již od roku 1914, respektive 1934. Velké díky patří jak zhotovitelům jednotlivých investičních akcí, tak Dopravnímu podniku či PVK, za skvělou koordinaci všech činností,“ uvedl předseda představenstva PVS, Pavel Válek.
 „Vodojem na Floře nebyl v posledních letech v dobré kondici a jeho provoz byl z technologického hlediska velmi náročný. Rozsáhlou rekonstrukci si opravdu zasloužil,“ řekl Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, provozovatele městské vodohospodářské infrastruktury.

V lokalitě obnova vodohospodářské infrastruktury nekončí. V současné době se projektuje rekonstrukce zbývajících dvou komor vodojemu.

„V této lokalitě také již třetím rokem připravujeme projekt osvětového centra Hydropolis Praha. Stavební povolení bychom měli získat v 1.Q 2023. Doufáme, že se nám pro tento mimořádný projekt podaří získat podporu nového vedení města a zdroje na jeho financování,“ dodal Pavel Válek.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024