Světová konference UNESCO o kulturních politikách a udržitelném rozvoji – MONDIACULT 2022, Mexico City

Ve dnech 28. až 30. září 2022 se v Mexiku uskutečnila světová konference UNESCO o kulturních politikách a udržitelném rozvoji na ministerské úrovni – MONDIACULT 2022.

uniweb weby

Navázala na mezivládní jednání MONDIACULT 1982 v Mexiku a na Stockholmskou konferenci 1998 s cílem poskytnout nové impulzy pro globální politický dialog o kultuře pro udržitelný rozvoj, a v souladu s mandátem UNESCO podpořit svobodnou výměnu myšlenek a znalostí a mezinárodní spolupráci. Příležitost k tomuto politickému dialogu se nabízela i v souvislosti s pandemií Covid-19 a s ní spojených proměn, kterými kulturní sektor prošel za poslední roky všude na světě.

Hlavními cíli konference bylo vyvolání globální úvahy o kultuře jako o veřejném blahu; podpořit adaptaci kulturních politik zaměřených na řešení aktuálních světových výzev, a vytyčit okamžité a budoucí priority pro utvoření silnějšího a odolnějšího kulturního sektoru. V tomto smyslu byla přijata i závěrečná Deklarace společných priorit. Toto prohlášení nastiňuje výhledový program, který reflektuje transformační dopad kultury na udržitelný rozvoj.

Více ke konferenci na: https://www.unesco.org/en/mondiacult2022?hub=758

Za Ministerstvo kultury ČR se konference zúčastnil náměstek člena vlády, Mgr. Ondřej Chrást, který ve svém projevu podpořil Ukrajinu a vyzval k principiálnímu postupu vůči agresorovi Ruské federaci ve všech oblastech působnosti UNESCO. Jako příklad dobré praxe pak prezentoval systém uměleckého vzdělávání v ČR a rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti kulturního dědictví.

Účast na konferenci dále představitel MK využil k několika bilaterálním a multilaterálním jednáním.

UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development – MONDIACULT 2022

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
webíky uniweb