Speciální pořádková jednotka Praha

Součásti služby pořádkové policie jsou policisté ze speciální pořádkové jednotky.


Speciální pořádková jednotka tvoří samostatný odbor v rámci vnější služby Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Při své činnosti se SPJ řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému. Při zabezpečení akceschopnosti může být SPJ použita k posílení přímého výkonu služby pořádkové policie. Posilování výkonu služby se provádí v místech největšího výskytu trestné činnosti nebo v místech narušení veřejného pořádku. Policisté z SPJ se podílí na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, sportovních, kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil, a prostředků Policie České republiky zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému, ale i v jiných krajích České republiky. Jsou nasazování při pátracích a kontrolních akcí a posilují výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci hl.m. Prahy. Nedílnou součástí činnosti útvaru je výcvik a příprava, v jejichž rámci jsou policisté po všech stránkách vystavováni situacím, které mohou z charakteru integrovaného záchranného systému vyplynout. Spolupracuje s Městským soudem při rizikových soudních líčeních, s Českou národní bankou při převozu cenin, s mimoresortními organizacem nebo při zajišťování kulturních a společenských akcí.Policisté z SPJ jsou vybaveni speciální výstrojí a výzbrojí. K jejich výstroji patří ochranné přilby, masky a štíty, k výzbroji například patří teleskopy, zásahové výbušky nebo slzotvorné granáty. por. Mgr. Violeta Siřišťová - 9.12.2022


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
webíky uniweb