Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad: Zelenější, pohodlnější a s respektem k historii

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze prochází rekonstrukcí, která potrvá 33 měsíců. Nový vzhled zahrnuje více zeleně, pěší cesty, dětská hřiště a stromy pro ochranu před hlukem a znečištěním.


Náměstí Jiřího z Poděbrad prochází zásadní proměnou a získává novou podobu, která bude přinášet mnoho výhod a zlepšení pro obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy. Cenný základní kámen pro obnovu náměstí byl uložen do stavby v pátek 16. února 2024 a má nečekaný původ - pochází z dlažby na III. nádvoří Pražského hradu.

Autorský tým MCA, který navrhl novou podobu náměstí, se snažil najít správnou rovnováhu mezi moderním přístupem a ochranou historického dědictví. Jedním z hlavních cílů rekonstrukce je zvýšit podíl zeleně na náměstí a vytvořit tak příjemnější prostředí pro lidi i životní prostředí. Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček připomněl, že nová podoba náměstí bude reagovat i na pohled místních, kteří svoje připomínky předali během participačních setkání.

Práce na obnově náměstí budou probíhat v několika etapách a potrvají 33 měsíců. V rámci rekonstrukce bude upraven prostor před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, zlepší se pěší cesty a zeleň. Náměstí získá nové aleje stromů, které mají vytvořit bariéru proti hluku z dopravy a znečištění ovzduší.

Práce na obnově náměstí Jiřího z Poděbrad začaly již v lednu letošního roku, kdy byl prostor oplocen a byly zahájeny přípravné práce. Hlavní město se snaží, aby stavba co nejméně zasahovala do každodenního života na náměstí a nijak nepostihovala tradiční akce a farmářské trhy.

Přínosem obnovy pro obyvatele metropole bude například větší pohodlí při setkávání na náměstí, vznik pítek a nových dětských hřišť. Rovněž fontána získá úspornou technologii. Radost z proměny náměstí vyjádřil také primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který si nemůže představit lepší zkrášlení metropole.

Obnova náměstí, jejíž náklady činí 477 776 488 Kč včetně DPH, je financována veřejnou soutěží na výběr zhotovitele. V současné době hlavní město jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o možném přispění až na polovinu nákladů rekonstrukce.

Základní kámen obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad tedy symbolicky navazuje na dřívější myšlenku slovinského architekta Josipa Plečnika, který chtěl právě dostavěný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad významově propojit s Pražským hradem. Díky závazku obnovovat a udržovat historický odkaz tohoto významného místa, se náměstí promění ve skvělé a funkční místo k setkávání a zároveň zachová tradici a historii.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy