Rekonstrukce Hradešínské ulice, zdůvodnění kácení a následná výsadba nového stromořadí

Před zahájení kompletní rekonstrukce další části Hradešínské ulice je nezbytné provést přípravné práce.


Součástí je i nutné kácení stromů, které nejsou v dobrém dendrologickém stavu a do budoucna jsou neperspektivní a provozně se stávají nebezpečnými.

Ulice Hradešínská se nachází na území MČ Praha 10 na Vinohradech a jedná se o místní komunikaci III. třídy, procházející vilovou čtvrtí. Řešený úsek komunikace je vymezen ulicemi U Vodárny a Chorvatská. V této části ulice se v chodníku podél jižní strany komunikace nachází alej zbylých 17 stromů z původních 28 stromů. Stávající stromořadí je, až na několik výjimek, tvořeno okrasnými třešněmi nejednotného kultivaru a jedním pajasanem žláznatým.

Stávající stromořadí, složené z dřevin různého stáří, není v dobré dendrologické kondici. Kořenové systémy jsou značně narušeny inženýrskými sítěmi a nedovoleným parkováním. Naopak některé kořenové systémy se prorůstají do komunikace, kořenové baly jsou mírně nad terénem a kořeny expandují do chodníku. Několik stromů bylo neznámými osobami odříznuto na pařez, a to bez potřebných souhlasů vlastníka a správce pozemku, Úřadu Městské části Praha 10 a téže bez souhlasu zájmů z hlediska památkové péče.

Převládající druh okrasné třešně (Prunus serrulata ´Kanzan´), není do stávajícího stísněného prostoru chodníku rozměrově vhodný. Po projednání s vlastníkem pozemku a se všemi dotčenými orgány provede Technická správa komunikací (TSK) v době vegetačního klidu kácení stávajících dřevin. Po provedení opravy komunikace osadí TSK nové, zdravé, stromořadí tak, aby byl zachován charakter ulice ve vilové čtvrti s alejí kvetoucích stromů a respektovány stávající stromy v zahradách vil, které přesahují větvemi do uličního prostoru.

Vysazeny budou okrasné růžově kvetoucí třešně Sargentova – Prunus sargentii ´Charles Sargent´.

Vybudujeme prostorná rabátka, jejichž rozmístění bylo nezbytné upravit, a to s ohledem na trasování stávajících inženýrských sítí a stávající pozice vjezdů. Některé inženýrské sítě bude nutné překládat mimo kořenový systém. Povrch rabátek bude opatřen mlatovým povrchem a stromy budou po dobu rozvojové péče zavlažovány pomocí zavlažovacích vaků.

Při výsadbě stromů budou použity technologie využívající strukturálních substrátů s obsahem biouhlu. Rozšíření prokořenitelného prostoru stromů bude provedeno pomocí tzv. kořenových cest pod podkladními vrstvami chodníku (tam kde to umožnuje umístění inženýrských sítí), které budou vyplněny strukturálním substrátem.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
05.03.2021 09:46
0 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy