Praha má jednotnou metodiku posuzování stavebních projektů rezidenčních sociálních služeb pro seniory

Radní hlavního města schválili metodický dokument, který zajistí budování sítě rezidenčních služeb podle soudobých nároků na kvalitu života tak, aby to umožnilo důstojné stárnutí Pražanů, kteří potřebují celodenní péči, jíž nemohou mít zajištěnu v domácím prostředí.

uniweb weby

Vytvořením jednotné metodiky reaguje hlavní město na historický deficit v kapacitě rezidenční péče a ve schopnosti efektivně rozvíjet chybějící služby. Nástroj navazuje zejména na potřeby městských částí, které realizují výstavbu seniorských pobytových služeb. Více než 70 % zástupců pražských radnic projevilo zájem o využití podpory při přípravě projektů rezidenčních služeb pro seniory. „Jednotný rámec stanovuje základní východiska a filozofické principy a kritéria funkčnosti připravovaných staveb a umožňuje také slaďovat cenové náklady na lůžko, aby nedocházelo k podobným situacím jako v minulých obdobích, kdy se bezdůvodně zastavovaly slušné projekty, a naopak se tlačilo na realizaci předražených zařízení. Když jsme přišli na pražskou radnici, bylo standardem, že městské části nevěděly, jak vlastně pobytové služby pro seniory stavět, a magistrát nevěděl, jaké projekty prioritně financovat při omezeném rozpočtu města. Z toho důvodu pak mohlo docházet k podpoře neefektivních, předražených projektů, což je problém, víme-li, že Praha měla deficit kolem 1 000 lůžek. To jsme změnili a nyní, po tříleté pilotní fázi, v jejímž průběhu se podařilo podpořit výstavbu nových seniorských služeb Prahy 11, Prahy 14, Prahy 15 a Prahy – Petrovic, má každá městská část možnost včasné konzultace projektového záměru s magistrátem a odborníky, na jejichž základě pak může žádat o podporu investiční a následně i provozní. Další projekty, které mají tímto procesem závazně projít, vznikají v Praze 9 či v Praze – Zbraslavi, řídí se tím nové magistrátní realizace v Dejvicích a Počernicích,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. Podpora přípravy projektových záměrů vytváří pro realizátory prostor pro odborné konzultace již ve fázi projektového záměru tak, aby se předcházelo riziku časové a finanční neefektivity, pokud by hlavnímu městu byly předkládány k financování projekty až ve fázi prováděcí dokumentace, které by přitom vyžadovaly změny. Do posuzování jsou kromě odboru sociálních věcí pražského magistrátu a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zapojováni také zkušení architekti specializovaní na projekty seniorského bydlení s péčí. „Hlavní město a městské části získávají nový nástroj, který jim pomůže vypořádat se s historickým deficitem v kapacitách péče. Věřím, že díky uplatnění metodiky budou z prostředků hlavního města a státu vznikat nové kapacity kvalitního bydlení s péčí pro pražské seniory podle soudobých nároků na kvalitu života. Současně bude mít proces posuzování pozitivní dopad i pro investory a pozdější poskytovatele služeb, protože odbor sociálních věcí magistrátu zajistí konzultaci odborníků z řad architektů specializujících se na seniorské bydlení i zkušených poskytovatelů seniorských služeb. Budoucí poskytovatel bude mít také možnost s úřadem včas projednat zařazení nových kapacit do sítě sociálních služeb a tím zajistit jejich spolufinancování z veřejných rozpočtů města a státu,“ dodala radní Milena Johnová. Příloha: Metodika posuzování stavebních projektů pro rezidenční seniorské sociální služby  


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
webíky uniweb