Nový česko-polský program spolupráce v oblasti kultury podpoří sdílení výstav, odborníků a umělců

Pilířem spolupráce zůstává mimo jiné podpora vydávání překladové literatury.


U příležitosti podpisu Programu spolupráce uzavíraného mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2022–2026 se v Bruselu sešli ministr kultury ČR Martin Baxa a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky Piotr Gliński. Projednali aktuální otázky v oblasti kultury, situaci na Ukrajině, stejně jako výhled na další možnou spolupráci. 

Podpisem programu stvrdily obě strany zájem rozvíjet v dalším čtyřletém období spolupráci v oblasti kultury. Vedle základního rámce spolupráce přináší nový program také podporu reciproční výměny výstav, odborníků, uměleckých souborů a umělců. Pilířem spolupráce je pak například podpora vydávání překladové literatury a podpora účasti zástupců daného státu na mezinárodních knižních veletrzích, mezinárodních filmových festivalech a mezinárodních uměleckých přehlídkách. 

„Česká republika a Polská republika k sobě mají tradičně velmi blízko. Nejsou pouze dobrými sousedy a partnery, kteří se vzájemně respektují a naslouchají si. Mezi našimi národy je pevné přátelské pouto vycházející z podobné historické zkušenosti. Tento unikátní vztah, ještě posílený jazykovou blízkostí, se odráží v oboustranném zájmu o aktuální kulturní dění partnerské země“, uvedl ministr Baxa

Během bilaterálního jednání vyzdvihnul ministr Baxa mimořádnou úlohu literatury, která v obou zemích velmi silně rezonuje a je vzájemnou inspirací, především, co se současné tvorby týká. Poslední dekádu sílí rovněž zájem polské strany o překlady české literatury. Ročně vychází v překladu do cizích jazyků kolem tří set českých titulů, přičemž do polštiny je to zhruba desetina. Ministerstvo podporuje vydávání české literatury v překladu prostřednictvím výběrového dotačního řízení. V tomto roce podpořilo polský překlad díla Ivy Procházkové, Lenky Elbe, Vlastimila Vondrušky a dalších. Rostoucí zájem o překlad české literatury stvrdila Česká republika v loňském roce, kdy se zúčastnila Knižního veletrhu ve Varšavě jako hlavní hostující země.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese