Nově zvolení radní Prahy 2 už mají vymezené kompetence

Nově zvolení radní městské části Prahy 2 se včera ráno sešli na svém prvním zasedání, aby projednali rozdělení gescí mezi jednotlivé místostarosty a členy rady.


„Na radnici Praha 2 jsme zasedli poprvé v novém složení a přivítali jsme mezi sebou i nové kolegy. Jsem přesvědčena, že společně budeme pokračovat v nastavené koncepci rozvoje a zasadíme se o to, že Praha 2 bude nadále skvělým a bezpečným místem pro život, kde jsou zájmy našich občanů na prvním místě,“ řekla k dnešnímu zasedání nově zvolené rady starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.
„V oblasti územního rozvoje budeme i v dalších letech usilovat o posílení kompetencí městské části v rozhodovacím procesu a prosazovat zájmy městské části v připravovaném Metropolitním plánu. Pokračovat budeme i v opatřeních vedoucích ke zlepšení úrovně životního prostředí a kvality života. V oblasti péče o zeleň, čistotu a úklid, hospodaření s odpady a energiemi, budeme dále zavádět moderní technologie a postupy, které nám pomohou lépe reagovat na klimatické změny a v konečném důsledku přinesou i významné úspory v nákladech na energie,“ dodal nově zvolený místostarosta Jan Recman.
„Jako členka sociální komise jsem se v uplynulých čtyřech letech setkala s mnoha životními příběhy a lidskými osudy. O to víc jsem ráda, že se budu moci nyní přímo podílet na bytové politice a pokračovat v adresné podpoře těm nejpotřebnějším. Naším cílem tak bude nadále zajišťovat kvalitní a dostupné nájemní bydlení zejména občanům Prahy 2. Budeme proto i v příštích letech investovat do rozvoje bytového fondu městské části tak, aby nájemní byty dostály moderním standardům a mohly být nabízeny jak prostřednictvím sociální bytové politiky, tak i široké veřejnosti formou veřejných aukcí,“ uvedla nově zvolená radní Jitka Urbánková.
„Praha 2 je vytížená centrální městská část. Proto považuji za důležité pokračovat v úsilí o zajištění klidné pěší, automobilové i cyklistické dopravy. Naši rezidenti se každodenně potýkají s nedostatkem parkovacích míst, a proto výstavbou parkovacího domu navýšíme jejich kapacitu a nadále budeme prosazovat změny v zónách placeného stání ve prospěch našich obyvatel. Jako jeden z prvních úkolů nás čeká vyřešit neúnosnou situaci v ulicích Prahy 2 s parkováním sdílených koloběžek. Velkou pozornost budeme také věnovat zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti, bezbariérovosti a kvality komunikací,“ uvedl nově zvolený radní Tomáš Halva.

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 19.10.2022 09:40
0 +
 
Hollywood Voices

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
webíky uniweb