Nátokový labyrint na Císařském ostrově: Moderní řešení pro Prahy metropoli

Praha uzavře smlouvu o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. na projektu Nátokový labyrint na levém břehu Vltavy, který zlepší životní prostředí v metropoli. Nová investiční akce umožní vybudovat moderní šnekovou čerpací stanici BD, zvýší hydraulický nátok o 50 % a zlepší hydraulickou kapacitu a celkovou funkčnost Ústřední čistírny odpadních vod. Stavba začne do roku od podpisu smlouvy a potrvá 34 měsíců.


Hlavní město Praha se spojí se společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. na průlomovém projektu, který má zásadně zlepšit život v moderní metropoli. Radní Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza komentuje: „Uzavíráme smlouvu na Nátokový labyrint na levém břehu Vltavy v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět. Předpokládaný termín začátku realizace je do jednoho roku od podpisu a odhadovaná doba stavby pak bude následně 34 měsíců.“

Dne 14. prosince 2023 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy tento ambiciózní záměr. Pražští radní již v srpnu pověřili tuto společnost uskutečněním další etapy projektu - Stávající vodní linku. Tato etapa je součástí dlouhodobého plánu na celkovou přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV).

Vzhledem ke komplexnosti a prostorové stísněnosti Císařského ostrova je nezbytné, aby se výstavba obou etap uskutečnila současně a koordinovaně. Proto dnes Rada hlavního města Prahy pověřila Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. zajištěním výstavby aktuální etapy Nátokový labyrint - levý břeh. Společnost se tak stane zodpovědnou za veškerou inženýrskou činnost, včetně výběrových řízení na zhotovitele díla a činnosti spojené s prováděním stavby, i samotného technického dozoru.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky B a D – odpovědné za přívod odpadních vod z levého břehu Vltavy na ÚČOV – se nacházejí vertikálně níže než hlavní kolektor stok ACK. Problematiku řeší současná čerpací stanice spodního horizontu na Císařském ostrově, avšak její prostorová omezenost působí potíže.

Nová investiční akce umožní vybudovat moderní šnekovou čerpací stanici BD, která zvýší hydraulický nátok o zhruba 50 %. Odpadní vody z kmenových stok B a D budou čerpány přímo na hrubé předčištění stok ACK před nátokem na hlavní čerpací stanici ÚČOV. Díky tomu dojde k výraznému zlepšení hydraulické kapacity a celkové funkčnosti systému.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy