Lednová inflace: Česko překvapivě nižší než sousedé?

Lednová inflace v Česku představuje překvapení s nižšími hodnotami než v okolních zemích, jako je Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko a možná i Německo. Česká národní banka a trh prognózují střední hodnotu inflace na úrovni 3 %. Inflace v celé eurozóně byla v lednu na úrovni 2,8 %.


V lednovém období letošního roku byla inflace v Česku nejspíše nižší než na Slovensku, v Rakousku, Polsku i Maďarsku a možná dokonce i než v Německu. Tento nečekaný vývoj ukazuje na zajímavou odchylku v mezinárodním srovnání inflace v regionu střední a východní Evropy.

Analýza čísel inflace z ledna naznačuje, že Česko mohlo dosáhnout hodnoty inflace v mezích tolerančního pásma, které by bylo poprvé od června 2021. Trh i Česká národní banka (ČNB) shodně prognózují střední hodnotu inflace na úrovni 3 %, což je horní mez tolerančního pásma a zároveň také přesně odpovídá prognóze ČNB. Vedle České republiky byly pod drobnohledem i inflační ukazatele sousedních zemí. Na Slovensku činila lednová inflace předběžně 4,3 % dle odhadu Eurostatu a 4,1 % dle tržního odhadu slovenských statistiků. V Rakousku dosáhla inflace hodnoty 4,3 %, v Polsku byl tržní odhad na úrovni 4,2 % a v Maďarsku dosáhla lednová inflace 3,8 %.

Inflace v Německu byla v lednu dle tamních statistik 2,9 % a podle odhadu Eurostatu 3,1 %. Avšak je třeba poznamenat, že výsledné číslo může být ovlivněno mnoha faktory a oficiální údaje se teprve dozvíme ve čtvrtek příštího týdne. Přesto nelze vyloučit, že inflace v Česku byla za leden nižší než ve všech uvedených zemích.

V celé eurozóně byla inflace v lednu na úrovni 2,8 % dle předběžných údajů Eurostatu, což znamená, že inflace v Česku by mohla být plně srovnatelná s inflací v celé eurozóně.Co se týče meziměsíční inflace, v lednu činila v Česku podle střední hodnoty expertních odhadů 2 %. To znamená, že celoroční průměrná inflace by letos měla dosáhnout hodnoty 2,5 %. Tento vývoj je ovlivněn především začátkem roku, kdy hrají roli předchozí měsíce s vyšší inflací. Tento fakt by mohl mít zásadní dopad na další ekonomický vývoj České republiky.

Závěrem lze říci, že lednová inflace v Česku představuje překvapivý vývoj v mezinárodním srovnání. Ačkoliv je třeba vyčkat na oficiální čísla, která budou zveřejněna ve čtvrtek příštího týdne, předběžné údaje naznačují, že Česko mohlo dosáhnout nižší inflace než všechny okolní země. Tento trend může mít dopad na další rozhodnutí České národní banky a celkový ekonomický vývoj země.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024