Hlavní město zvyšuje kvalitu služeb pro oběti partnerského násilí

Před dvěma lety se hlavní město zavázalo modernizovat a posílit kapacity specializovaných služeb pro oběti partnerského násilí. V uplynulém měsíci už využily služby nového pražského azylového domu první klientky.

uniweb weby

Na území hlavního města chybí kapacity specializované pomoci obětem partnerského násilí, jako je krizová pomoc v pobytové formě či azylové domy pro tuto cílovou skupinu. Magistrát hlavního města se proto zavázal zlepšit dostupnost těchto služeb, zejména pomocí modernizace a rozšiřování stávajících poskytovatelů sociálních služeb, ale také hledáním nových forem krizového ubytování s posílenou docházkovou podporou. Objekt v majetku města, kde byla poskytována registrovaná sociální služba azylový dům, byl dlouhodobě v havarijním stavu. Poskytovatel služeb, organizace ACORUS, žádal hlavní město o zajištění náhradního objektu již v roce 2015. Díky těsné spolupráci mezi gescí sociální a majetkovou Magistrátu hl. m. Prahy a městskými částmi Praha 8 a Praha 10 se během uplynulých dvou let podařilo zajistit nový a plně vybavený objekt, který od minulého měsíce nabízí pomoc obětem domácího násilí v běžném materiálně technickém standardu. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo napravit další historický dluh vůči Pražanům, konkrétně po letech nezájmu vyřešit havarijní stav sociální služby a zajistit důstojné azylové ubytování pro velmi křehké a zraněné oběti partnerského násilí, které díky prožité zkušenosti potřebují intenzivní psychosociální podporu. Navíc nové prostory umožní od nového roku rozšířit službu krizové pomoci v pobytové formě o dvě lůžka,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. „Odchod do azylového domu je pro řadu obětí domácího násilí často jediná možnost, jak zajistit bezpečí pro sebe a své děti. To, že musí opustit své domovy, není jejich vina. Je proto nesmírně důležité mít pro ně připravené prostory, které jim na potřebnou dobu nahradí jejich domovy a zároveň budou bezpečným zázemím, kde mohou v klidu překonat nejtěžší období po odchodu od násilného partnera. Nový azylový dům, který jsme díky intenzivní podpoře hlavního města Prahy v červnu zprovoznili, tyto požadavky zcela určitě splňuje,“ řekla Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS.  


Velikáni filmové hudby

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Remember Chet Baker

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
webíky uniweb