ZPRÁVY Grant Praha

Praha 2 rozdělila první granty letošního roku

Radnice Prahy 2 poskytne i letos veřejnou finanční podporu formou účelové dotace.

0

Před 4 měsíci

Praha 12 opět žádá o granty z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť

MČ Praha 12 v roce 2020 požádala Magistrát hl. m. Prahy o granty z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť, který vyhlásil Magistrát hl. města Prahy. O podporu bude žádat i pro rok 2021.

0

Před 3 roky

Grantová komise navrhla rozdělení kulturních grantů, posuzovala 787 žádostí

Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění složená z expertů připravila návrh rozdělení grantové podpory pro rok 2021.

0

Před 3 roky