ZPRÁVY AKTUALITY Praha

Nová lávka spojuje Rajskou zahradu

V Praze byla otevřena nová pěší lávka, která propojuje metro B s novou železniční stanicí Rajská zahrada a přilehlými obytnými čtvrtěmi. Tato lávka také slouží jako testovací pro nový navigační systém, který má usnadnit orientaci ve městě.

0

Před týdnem Jiří Padevěd

Pražský půlmaraton krátkodobě omezí dopravu v širším centru města

Na trať vedoucí historickým jádrem hlavního města vyběhne v sobotu 6. dubna 2024 v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha zhruba 15 tisíc běžců. Tradiční sportovní akce si však zároveň vyžádá dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Saharský písek ustupuje

Meteorologové hlásí konec smogové situace, způsobené Saharským pískem. Postupně se zlepšuje vzduch v České republice, i v Moravskoslezském kraji. Lidé s dýchacími a srdečními potížemi by měli být opatrní.

0

Před týdnem Michaela Prokopová

Praha podpoří kongresový turistický ruch

Pražští radní schválili podporu kongresového turismu. Praha jej podpoří v letošním roce částkou 3 745 000 Kč. Uhrazena tím bude veřejná zakázka Podpora kongresového turismu v Praze, kterou zhotovuje vítěz výběrového řízení, společnost Prague Convention Bureau, z.s.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Praha pomůže neziskovým organizacím v sociální oblasti výpůjčkou nemovitostí

Rada hl. m. Prahy schválila výpůjčku budovy a přilehlého pozemku v Lahovicích organizaci Z Hnízda podporující lidi s mentálním postižením a prodloužila výpůjčku domu se zahradou organizaci Helpless, která provozuje chráněné bydlení s asistencí pro lidi s mentálním postižením.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Čeští robotici vstupují do amerického finále

Robotici z ČVUT postoupili do finále prestižní soutěže v USA, kde se utkají o ceny v hodnotě téměř milion dolarů. Tím se stali jedinými zástupci mimo USA postupujícími do finále této soutěže.

0

Před týdnem Jiří Padevěd

Praha využije čistou energii z odpadních vod

Praha schválila projekt Energocentra, který by měl využívat tepla z čištěných odpadních vod k vytápění domácností. Toto ekologické řešení by mohlo přispět ke snížení závislosti na zemním plynu a snižování uhlíkové stopy.

0

Před týdnem Michaela Prokopová

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Stanici metra Florenc ozdobí světelné dílo Synapse v rámci projektu Světlo pro metro

Radní hl. m. Prahy schválili realizaci světelného díla Synapse, jehož autorem je Jan Poš. Umístěno bude ve vestibulu stanice metra Florenc v pasáži propojující severní a jižní vestibul metra na lince C. Celkově by měly práce a dílo stát přibližně 18 milionů korun a lidé by jej na místě mohli vidět už v roce 2026. Radní zároveň schválili poskytnutí financí pro Galerii hl. m. Prahy na letošní rok k realizaci botanické zahrady světel veřejného osvětlení z celého světa u Dvoreckého mostu.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě, která lidem výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí

Za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů byla v úterý 2. dubna 2024 oficiálně zprovozněna lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky této stavbě vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a frekventovanou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Praha pošle Nemocnici Na Františku dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila poskytnutí dotace městské části Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku a navýšení rozpočtu hlavního města v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace ve výši téměř 45 milionů Kč poslouží k modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Volnočasový areál v Hloubětíně bude rozšířen o pumptrackovou dráhu

Volnočasový areál Triangl Park v Hloubětíně se rozšíří o pumptrackovou dráhu pro kola a koloběžky. Rada hl. m. Prahy v úterý schválila výpůjčku pozemku sousedícího se sportovním areálem společnosti Triangl Hloubětín za účelem vybudování asfaltové zvlněné dráhy.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha

Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.

0

Před týdnem MAGISTRÁT HLAVNÍ MĚSTO Praha
ČNSO studio