Praha schválila 223 nových smluv pro restaurační zahrádky v historickém centru a provedla druhé kolo kontrol smluvních podmínek

Pražská rada schválila celkem 223 nových nájemních smluv za účelem provozu restauračních zahrádek na pozemcích v Pražské památkové rezervace.


Jejich provozovatelé se podpisem smlouvy zavážou dodržovat Manuál pro restaurační zahrádky. Zároveň magistrát provedl druhé kolo kontrol dodržování smluvních podmínek u již dříve uzavřených 142 smluv. 

Sada schválených smluv se týká katastrů Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov a Vyšehrad. Důvodem pro uzavření nových smluv je dlouhodobá snaha města kultivovat své historické centrum, očistit jej od nánosů vizuálního smogu a lépe zprůchodnit některé turisticky vytížené trasy. Manuál například zakazuje v některých místech markýzy, které nejsou součástí architektonického řešení parteru budovy, zbytné podesty, masivní ohrazení, tahání kabelů z vnitřních provozoven či prvky typu výčepní a chladící pulty, grily, pokladny, reproduktory, televizní obrazovky a koberce.

„Od příští sezony by měly tyto restaurační zahrádky v lokalitách Pražské památkové rezervace splňovat náležitosti radou dříve schváleného manuálu a koncepce. Místní ani turisté o svá oblíbená místa k posezení nepřijdou, ta ale budou lépe zapadat do svého okolí, nikoli jej narušovat. Věřím, že provozovatelé nové smlouvy podepíšou a od příštího roku uvidíme v centru Prahy významnou změnu k lepšímu. Dodržování manuálu budeme důsledně vymáhat skrze kontroly, protože pravidla musejí platit po všechny. Letos proběhla již dvě kola kontrol a provozovatelům, kteří pravidla i přes předchozí výtky nedodržují, brzy město vyčíslí smluvní pokuty,“ říká k novým nájemním smlouvám radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Praha letos již podruhé plošně zkontrolovala dodržování smluvních podmínek u nově uzavřených smluv. Ze 142 kontrolovaných provozoven nebyla nalezena žádná pochybení u 80 provozovatelů – to je zlepšení od prvního kola kontrol, kdy ze 125 zahrádek pouze 46 neporušovalo žádnou smluvní podmínku. U zbývajících bylo nalezeno celkem 123 pochybení, což je však pokles o více jak 38 % oproti předchozí kontrole (téměř 200 pochybení). Mezi nejčastější problémy patří zakázané prvky mobiliáře (např. skříňky, chladící boxy, pokladny – v 18 případech), porušení zákazů kabelů (v 15 případech), přesáhnutí povolené výměry zahrádky (v 10 případech) či nedodržená šířka průchodu na ulici (v 10 případech).

„Velmi děkuji všem provozovatelům, kteří mají od začátku všechno v pořádku, případně pozitivně zareagovali na výtky z první kontroly a nalezené nedostatky ve velmi krátké době dokázali odstranit. Trváme na tom, že pravidla mají platit pro všechny – po prvním kole kontrol jsme ze vstřícnosti provozovatelům zasílali výtky bez uplatnění nároků na smluvní pokuty, nyní již ale jejich uhrazení budeme požadovat, protože jde o přetrvávající pochybení a někteří provozovatelé očividně bez hrozby pokuty nápravu nezjednají. Jedno z nejzávažnějších pochybení je překročení zasmluvněné výměry předzahrádky, protože kvůli tomu unikají peníze nejen Praze za nájem, ale i městské části za místní poplatky, a provozovatel tak zneužívá neoprávněnou výhodu oproti své konkurenci,“ dodává radní Adam Zábranský.

Nové nájemní smlouvy jsou uzavírány na tři roky s možností prolongace na dobu neurčitou v případě, že ani jedna ze smluvních stran nebude chtít od smlouvy odstoupit. Výše nájemného pevně stanovená na m2/den v závislosti na dané lokalitě se může snižovat či zvyšovat v případě dalších předem známých okolností, jako je bezplatné zpřístupnění toalety veřejnosti či naopak užívání zahrádky po 22. hodině. Na zařízení zahrádek je rovněž zakázáno provozovat reklamu. 

Zdroj: TZ Praha.eu

Foto: Michelle Riach / Pexels

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024