Praha podpoří aktivity zaměřené na uprchlíky a na jejich bezproblémové soužití s obyvateli hlavního města

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023. Na jeho financování je v plánu vyčlenit z podpory UNICEF částku ve výši 65 milionů Kč. Smyslem programu bude podpořit aktivity městských částí a neziskových organizací zaměřené na uprchlíky všech věkových kategorií, ale také aktivity, které mají podpořit sociální soudržnost mezi uprchlíky a obyvateli Prahy.


„Schválení programu vítám, je to důležitý krok, který pomůže jak samotným uprchlíkům, tak i příslušným organizacím, městským částem, a nakonec bude ku prospěchu i všem Pražanům. Hlavním cílem programu je mimo jiné pomoci s integrací uprchlíků do společnosti, s jejich vzděláváním či zapojením do volnočasových aktivit, což se týká jak dospělých, tak dětí. V neposlední řadě jde i o bezpečnost, protože úspěšná integrace garantuje poklidné soužití a zmírnění potenciálních rizik vztahu Pražanů s ukrajinskými uprchlíky,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. „Praha vyčlení 65 milionů korun na podporu ukrajinských uprchlíků, které budou poskytnuty prostřednictvím grantů neziskovým organizacím. Jedná se o prostředky z UNICEFu s meziročním navýšením o 10 milionů korun. Očekáváme totiž, že se výdaje na podporu uprchlíků zvýší, tudíž jsme adekvátně navýšili rozpočet fondu. Praha je připravena ocenit a podpořit neziskový sektor, který má klíčovou roli v péči o uprchlíky, kteří se z oblasti válečného konfliktu dostanou do Česka a žádají o pomoc zde v Praze. Tímto bych chtěl také poděkovat UNICEFu, že hlavnímu městu pomáhá se starat o uprchlíky,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Hlavní město uzavřelo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 8. září loňského roku dohodu s Dětským fondem Organizace spojených národů (UNICEF), která reagovala na masivní uprchlickou vlnu z Ukrajiny mířící do české metropole započatou koncem února 2022. Součástí dohody je i tzv. Pracovní plán Magistrátu hl. m. Prahy a UNICEF pro období říjen 2022 až prosinec 2023, který definuje pět oblastí, v nichž bude Praha s finanční i expertní podporou UNICEF rozvíjet systematickou podporu uprchlíkům i spolupracujícím organizacím. Jednou z oblastí pracovního plánu je právě i oblast s názvem Sociální soudržnost, integrace, kulturní a sociální participace, která se zaměřuje na podporu jazykových kurzů, poradenství, kurzů sociokulturní orientace, kurzů zaměstnanosti, volnočasových, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit pro děti, mládež a rodiče. Podle dohody s UNICEF bude tato aktivita nyní zavedena prostřednictvím dotačního programu hlavního města Prahy, který umožní v průběhu roku 2023 podporovat aktivity městských částí, nestátních neziskových organizací i dalších organizací pracujících s uprchlíky. A to za účelem zlepšení jejich podpory a integrace a za účelem rozvoje bezproblémového soužití mezi uprchlíky z Ukrajiny a dalšími obyvateli Prahy. Za účelem vyhlášení tohoto dotačního programu dnes pražští radní schválili usnesení, kterým se vyhlašuje Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, na jehož financování má být vyčleněna z podpory UNICEF částka ve výši 65 milionů Kč. Program je široce zaměřen nejen na podporu aktivit přímé práce s uprchlíky všech věkových kategorií, ale i na uskutečnění aktivit majících zvýšit kapacity organizací, které s uprchlíky pracují, a také aktivit, které mají podpořit sociální soudržnost mezi uprchlíky, majoritní společností a dalšími obyvateli Prahy. V důsledku vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině loni v únoru se vzedmula bezprecedentní uprchlická vlna ukrajinských běženců, kteří směřovali i na území České republiky a z velké části především do Prahy. V reakci na stoupající počet uprchlíků přicházejících na území metropole hlavní město už od počátku finančně podporovalo neziskové organizace a městské části, aby zmírnilo dopady uprchlické situace a zajistilo adekvátní podporu pro běžence před válečným konfliktem.  


SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
webíky uniweb